Werken aan de toekomst van kinderen.

Werken met peuters.

Als pedagogisch medewerker op de peutergroep of peuterwerk stimuleer jij kinderen van 2 tot 4 jaar om hun eigen talenten aan te spreken. Je kijkt door de ogen van het kind en verplaatst je in hun belevingswereld. Je realiseert een veilige, uitdagende leef-, leer- en ontwikkelomgeving, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

over werken met peuters.

2 tot 4 jaar

Door te ontdekken zijn kinderen actief bezig met hun ontwikkeling. Vooral peuters trekken er graag op uit om de wereld beter te leren kennen. Daarom prikkelen we hun natuurlijke nieuwsgierigheid, in een leerrijke omgeving met uitdagende activiteiten. Zodat ze ontdekken wat ze leuk vinden en wat hun talent is. Ze krijgen de ruimte om te proberen, te klauteren en te klimmen en initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op te staan en vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Kinderen die het op eigen wijze doen, daar houden we van!

Spelen én leren.
Als pedagogisch medewerker op de peutergroep óf peuterwerk (voorheen peuterspeelzaal) stimuleer je de ontwikkeling van peuters met VVE-methoden gericht op taal, motoriek en sociale vaardigheden passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. Onze methoden stemmen we af met de basisschool waarmee we samenwerken. Zo geef je je kind een goede start op de basisschool.

Peutergroep en peuterwerk
In het peuterwerk focussen we op taalontwikkeling en voorbereiding op school. Hiervoor bieden we (meestal in de ochtend) voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Dit is er voor kinderen met een VVE-indicatie vanuit de gemeente (gesubsidieerd), maar ook kinderen zonder VVE-indicatie zijn welkom. Per gemeente verschilt de startleeftijd voor peuterwerk. De peutergroep is een reguliere dagopvang groep voor kinderen in de peuterleeftijd. Een VVE-certificaat en een 3F-taal certificaat VVE voor pedagogisch medewerkers is verplicht voor beide groepen. Beschik je hier nog niet over? Dan kun je dit kostenloos bij ons behalen.

Wanneer?
De peutergoep is het hele jaar geopend (52 weken) van maandag tot en met vrijdag en van 07.30 tot 18.30 uur. Op sommige locaties werken we met vervroegde of verlengde openingstijden. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten en op sinterklaas-, kerst- en oudjaarsavond sluiten we om 17.00 uur.

Ons peuterwerk is tijdens schoolweken geopend (40 weken). Peuters komen tijdens schoolweken een aantal dagdelen naar het peuterwerk. In de schoolvakanties zijn de peuters dus ook vrij. De dagdelen waarop wij peuterwerk aanbieden verschillen per locatie.

Trek vooral niet je beste outfit aan, want wij gaan samen met kinderen op ontdekking!!

Ontdek onze andere functies

Babygroep | Dreumesgroep | Bso | Kantoor