Werken aan de toekomst van kinderen.

Onze visie op de ontwikkeling van kinderen.

Kinderen zijn nieuwsgierig, willen ontdekken en nieuwe ervaringen opdoen. Ze zijn competent, met unieke kwaliteiten en veel mogelijkheden. Wij zien ieder kind als een bron van inspiratie, vol nieuwe en creatieve ideeën. Deze ideeën willen wij zo veel mogelijk de ruimte geven. Zo is in iedere situatie ons doel: de ontwikkeling van het kind verrijken. Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, ontwikkelt zich maximaal.

Welbevinden en betrokkenheid
maken het verschil.

Welbevinden en betrokkenheid zijn de criteria waarop acties en interacties beoordeeld worden. Het is de leidraad voor nieuwe interventies. Een kind dat lekker in zijn vel zit en met hoge betrokkenheid actief is, is maximaal in ontwikkeling. Zo ook de ouder en de begeleidende professional. Welbevinden en betrokkenheid vormen samen de bril waardoor we kijken in iedere situatie waarin het verrijken van kindontwikkeling ons doel is. Kijken door deze bril zegt niet alleen iets over het kind, maar geeft ons onmiddellijke feedback over de impact van onze aanpak.

Alle merken van Wij zijn JONG werken met dezelfde pedagogische pijlers:

Opvoeden
doen we samen.

Kinderen hebben recht op de best mogelijke start in het leven. Een opvoeding en ondersteuning die ervoor zorgen dat zij hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen ontwikkelen. Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeders om daarvoor te zorgen. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd raamwerk, een levende pedagogiek en jarenlange praktijkervaring leveren wij een aanvulling op die thuissituatie. We versterken elkaar zodat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en bekwame volwassenen die nu en in de toekomst bijdragen aan onze samenleving.

In een rijke,
uitdagende omgeving.

Een rijke, uitdagende omgeving is een voorwaarde om jeugd tot betrokken activiteit, en dus in ontwikkeling te krijgen. Die omgeving bestaat uit jongeren, want die leren ontzettend veel van elkaar. En ook uit volwassenen: ouders en onze professionals, die een rolmodel zijn en vanuit hun diversiteit rijkdom en zingeving toevoegen. Maar ook de fysieke ruimte. Die prikkelt tot verkennen, aftasten, ontdekken, spelen, ravotten, beschrijven, vergelijken, bediscussiëren, en expressie in alle vormen. Een avontuurlijke plek waar iets te beleven valt.

Met ruimte
voor initiatief.

Jongeren de ruimte bieden om zelf initiatief te nemen sluit het best aan bij de manier waarop kinderen spelen en zich ontwikkelen. Het is een krachtig middel om jongeren actiever te betrekken en zelfstandiger te maken. Zodat kinderen optimale kansen krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten aan te laten spreken in een zorgzame, veilige en uitdagende omgeving. Waarbij kinderen veelzijdig competent worden.

Altijd
in dialoog.

Wij kijken verder dan gedrag. We verplaatsen ons in kinderen en stemmen onze aanpak op hen af. We willen weten wat jongeren beweegt, wat hen bezighoudt, hoe we aan kunnen sluiten bij hun behoeften, niveau en belevingswereld. Zo bereiken we samen een hoge kwaliteit van interactie, een belangrijke basis voor het verrijken van kindontwikkeling.

Draag jij bij aan onze visie?
Bekijk de vacatures.

VACATURES