Werken aan de toekomst van kinderen.

Werken op de dreumesgroep.

Als pedagogisch medewerker op de dreumesgroep stimuleer jij kinderen van 1 tot 2,5 jaar om hun eigen talenten aan te spreken. Je kijkt door de ogen van het kind en verplaatst je in hun belevingswereld. Je realiseert een veilige, uitdagende leef-, leer- en ontwikkelomgeving, zodat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

over de dreumesgroep.

1 tot 2,5 jaar

Kinderen die lekker in hun vel zitten, kunnen zich optimaal ontwikkelen. Dat is ook het geval bij de allerkleinsten. Daarom zorgen we voor geborgenheid, persoonlijke aandacht en warmte. En de ruimte om hen al spelend te laten ontdekken wat ze leuk vinden, op hun eigen moment en op hun eigen wijze. Zodat kinderen groeien.

Spelen én leren.
Als pedagogisch medewerker op de dreumesgroep stimuleer je de ontwikkeling van dreumesen met VVE-methoden gericht op taal, motoriek en sociale vaardigheden passend bij de ontwikkelingsfase van het kind. 

Begeleiding in ontwikkeling.
Voor iedere dreumes zijn er drie vaste pedagogisch medewerkers. Op de dagen dat het kind komt, is altijd één van deze drie vaste medewerkers aanwezig. Daarnaast ben je als pedagogisch medewerker mentor van een of meerdere kinderen. De mentor heeft aandacht voor welbevinden, betrokkenheid en de ontwikkeling van kinderen. Je zorgt voor een soepele overgang tussen dagopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang. Door goed te observeren en te registreren, doen we inzicht op en stemmen we af hoe we kinderen het beste kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Wanneer?
De dreumesgroep is het hele jaar geopend (52 weken) van maandag tot en met vrijdag. Op nationale feestdagen zijn wij gesloten en op sinterklaas-, kerst- en oudjaarsavond sluiten we om 17.00 uur. De dreumesgroep is van 07.30 tot 18.30 geopend. Op sommige locaties werken we met vervroegde of verlengde openingstijden. 

Trek vooral niet je beste outfit aan, want wij gaan samen met kinderen op ontdekking!

 

Ontdek onze andere functies

BabygroepPeutergroep | Bso | Kantoor