Werken aan de toekomst van kinderen.

Privacy-verklaring.

Privacy
Deze privacyverklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Wij zijn JONG de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt en is van toepassing op alle werving- en selectie procedures van Wij zijn JONG*. Wij vinden het belangrijk om het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens, elke dag weer waar te maken. Wij volgen bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Deze privacyverklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die Wij zijn JONG verzamelt en verwerkt van gebruikers van de werkenbijwijzijnJONG.nl- website. Wanneer je via werkenbijwijzijnJONG.nl solliciteert op een vacature, zal Wij zijn JONG de gegevens die je in desbetreffend online invult, verwerken.

Welke gegevens verwerken wij voor jouw sollicitatie?
Voor de afhandeling van jouw sollicitatie verwerken wij de persoonsgegevens die relevant kunnen zijn voor de werving- en selectieprocedure. Dit betreft in ieder geval de gegevens zoals die door jou als sollicitant zijn verstrekt, waaronder je NAW-gegevens, andere contactgegevens, geslacht, geboortedatum en een eventueel toegevoegde foto. Verder kunnen je opleiding, gevolgde cursussen, stages en arbeidsgeschiedenis relevant zijn.
Daarnaast kunnen er persoonsgegevens worden verzameld door persoonlijk en/of telefonisch contact, referenten en/of opleidingsinstituten, dan wel nadere schriftelijke informatieverschaffing. Bij interne sollicitaties kan tevens gebruik worden gemaakt van reeds binnen Wij zijn JONG beschikbare persoonsgegevens.
Voor indiensttreding wordt voor alle functies een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) gevraagd. Wanneer dit voor de functie nodig is, kun je worden uitgenodigd voor een (online) assessment. In dat geval worden aan de degenen die dit assessment zullen uitvoeren, die persoonsgegevens verstrekt die noodzakelijk zijn met het oog op het assessment.

Hoe lang bewaren wij je gegevens voor dit doel?
De door jou aan Wij zijn JONG verstrekte persoonsgegevens inclusief cv en motivatie worden door ons bewaard gedurende een periode van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je hiervoor toestemming hebt gegeven, worden de gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard. Gedurende deze periode kunnen jouw persoonsgegevens gebruikt worden om te kijken of je mogelijk in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor je eerder hebt gesolliciteerd.

Kom je in dienst bij Wij zijn JONG, dan worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier. Je gegevens worden verwerkt voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder het opstellen van de arbeidsovereenkomst en administratieve doeleinden. Daarnaast krijg je als onderdeel van jouw introductie toegang tot een online omgeving om alvast kennis te maken met Wij zijn JONG. Deze omgeving is specifiek voor nieuwe medewerkers opgezet.

Wat zijn jouw rechten als sollicitant?
Jij hebt als sollicitant recht op inzage in de verwerking van jouw persoonsgegevens. Verzoeken op dit gebied kun je richten aan het hieronder genoemde e-mailadres. Je kunt als sollicitant vragen om jouw gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, bijvoorbeeld als de gegevens feitelijk onjuist zijn.
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je je ook richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact en vragen
Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Wij zijn JONG omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten kunnen worden gericht aan: recruitment@wijzijnjong.nl. Voor meer informatie over de wijze waarop Wij zijn JONG omgaat met persoonsgegevens verwijzen we je graag naar de algemene privacyverklaring van Wij zijn JONG.

*Onder Wij zijn JONG wordt begrepen: Korein, Skar, Kwink, Spelenderwijs Ede, KSS, KluppluZ en Edux. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons privacy- en cookiebeleid. Klik hier voor een toelichting.

Melding sluiten